Planlagte turer 2019

17.04. -  20.04: UTGÅR   Påsketur til Vauldalen fjellhotell på Rørosvidda
02.06. – 06.06.: UTGÅR   5 dagers tur med 4 overnattinger til Bornholm med utflukter
24.08. – 29.08.:   6 dagers tur med 5 overnattinger til Bornholm med utflukter
Primo August:   5 dagers tur til Oset høyfjellshotell på Golsfjellet m/seterbesøk
Primo Desember:   3 dagers tur til Oset høyfjellshotell: Julemarked
29.12.19-01.01.2020:   Nyttårstur til Oset høyfjellshotell

 

Hvis dere ønsker brosjyrer for turene; send e-post  til: otbusser@online.no
Eller kontakt oss på tlf: 66 90 60 42 / 90 02 06 03

Ola Tollefsen Bussreiser: Huldreveien 61, 1388 Borgen

Ola Tollefsen Bussreiser - Tlf: 66 90 60 42 - Fax: 66 90 66 63 - Mobil: 900 20 603 - Adr: Huldreveien 61- 1388 Borgen - Epost: otbusser@online.no